Apakah Portal Pendidikan iBelajar ?

iBelajar ialah sebuah Portal pendidikan yang menawarkan pembelajaran tuisyen secara online. Ia merangkumi hampir semua matapelajaran Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. 

Portal iBelajar

image description

Portal Pendidikan iBelajar yang menawarkan Video, Ujian, Nota dan Animasi teknik menjawap disamping menjasi suatu pusat maklumat pendidikan di Malaysia.
>>> Klik ke Portal iBelajar

Muat Turun Bahan iBelajar

image description

Pelajar dan guru-guru boleh muat turun bahan-bahan pelajaran dan pendidikan di iBelajar. Terdapat juga tips dan soalan-soalan ramalan.
>>> Klik ke Bahagian Muat Turun

TV iBelajar

TV Pendidikan iBelajar

TV iBelajar merupakan TV online yang mengandungi bahan-bahan video pendidikan dan pembelajaran dikhaskan untuk pelajar. Bahagian ini hanya melayari TV iBelajar.
>>> Klik ke TV iBelajar

Terdapat banyak program dan perisian yang boleh digunakan oleh pelajar dan guru di Portal Pendidikan iBelajar. Yuran iBelajar adalah sebanyak RM 50.00 dan dibayar sekali sahaja dan kos untuk setiap matapelajaran adalah RM 10.00 untuk matapelajaran Sekolah Rendah dan RM 15.00 untuk matapelajaran Sekolah Menengah. Video dan soalan disediakan oleh Kumpulan Guru-Guru Inovasi Utara Malaysia.

INFO PORTAL PENDIDIKAN iBELAJAR

iBelajar merupakan suatu portal pendidikan yang menawarkan pembelajaran (e-learning) kepada pelajar di seluruh Malaysia. Bahan pengajaran dan pembelajaran iBelajar disampaikan melalui Internet. Kesemua bahan pembelajaran merangkumi ciri-ciri multimedia seperti teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video. Disamping itu terdapat juga kemudahan seperti forum perbincangan (discussion group).   

TV Pendidikan iBelajar